Skip to content

Den nya lagen om klientavgifter trädde i kraft den 1.3.2017. Borgå bildningsnämnden fastställde nya anvisningarna för klientavgifter 1.2.2017.