Kulturverksamheten för seniorer fortsätter i servicehemmen