Kulturtjänsterna samlade cirka 90 000 deltagare år 2020