Kultursalarnas avtalspris kan sökas för våren 2019