Kultursalarnas avtalspris kan sökas för hösten 2019