Dessa kan även intressera dig

Kultursalarnas avtalspris

Kultursalarnas avtalspris åt arrangörer av kulturevenemang

Ansökningsförfarande

Arrangörer av kulturevenemang kan anhålla om avtalspris via en elektronisk ansökningsblankett. 

Ansökningstiden är fortgående. Kulturhusens program planeras för vår- och höstsäsongerna och ansökningar för vårsäsongen (1.1–30.6) bör gärna inlämnas inom september månad och för höstsäsongen (1.7–31.12) inom april månad. 

Föreningar och grupper samt privatpersoner som bedriver kulturverksamhet kan anhålla om avtalspris. Med kulturevenemang avses evenemang öppna för publik inom scenkonst som musik, teater och dans.

Avtalspris

Salarnas avtalspris varierar utgående från evenemangstidpunkt och -längd samt personalbehov. Konstfabrikens salpris är 1600 euro (Avantisalen) och 600 euro (Fabrikssalen). Grand-salens pris är 400–550 euro. Moms. 24 % tilläggs till alla pris.

Noggrannare uppgifter via länkarna nedan och kulturhusen.

Tilläggsinformation: Eva-Rita Helin, eva-rita.helin@porvoo.fi, tfn 040 489 9599.

Konstfabrikens baspaket

Konstfabrikens annulleringsvillkor