Dessa kan även intressera dig

Kultursalarnas avtalspris

Kultursalarnas avtalspris åt arrangörer av kulturevenemang

Kulturtjänster erbjuder Borgå Konstfabriks och kulturhuset Grands salar åt arrangörer av kulturevenemang till avtalspris.

Ansökningsförfarande

Arrangörer av kulturevenemang kan anhålla om avtalspris för salarna på kulturtjänsternas ansökningsblankett. Med kulturevenemang avses evenemang öppna för publik inom scenkonst som musik, teater och dans. Avtalspriset gäller enbart evenemangsdagar, inte skilda dagar för övning, upp- och nedmontering.

Borgå Konstfabriks ansökningstid är fortgående.

Kulturhuset Grands ansökningar för vårsäsongen (1.1– 30.6) inlämnas inom september månad och för höstsäsongen (1.7–31.12) inom april månad.

Meddelande om beslut

Kulturtjänster meddelar om sitt beslut till den sökande och kulturhusen, efter detta kan arrangören av kulturevenemanget boka salen till avtalspris.

Avtalspris

Salarnas avtalspris varierar utgående från evenemangstidpunkt och -längd samt personalbehov. Konstfabrikens salpris är 500–3 000 euro, Grand-salens pris är 185,50–600 euro. Moms. 24 % tilläggs till alla pris.

Detaljerade prisuppgifter i ansökningsblanketten och från kulturhusen.

Ansökningsblankett

Tilläggsinformation: Eva-Rita Helin, eva-rita.helin@porvoo.fi, tfn 040 489 9599.