Kultur-, idrotts- och ungdomstjänsternas stöd samt stöd för undervisning i konst delades ut i Borgå