Kultur i byn kommer med kultur till östnyländska byar