Kultur

Toner i Konsthallen

Konserter bland konsten i Konsthallen. Den 30. april inhemska romanser och kupletter – i samansättningen Salongorkestern är Heikki Orama solist. Den 4. juni gäst hos Fredi Anneli Saaristo. Biljetter 10 €/5 €, familjebiljett 20 €. Förköp Konsthallen samt musikinstitutets kansli. Mer information Konstfabrikens evenemangskalender.

Klubbkvällarna på Konstfabriken

Klubbkvällarna i fullvuxen smak fortsätter på Konstfabriken under våren 2018. Den 28.4 uppträder Jore Marjaranta. Mer information om konserterna hittar man på Konstfabrikens evenemangskalender. Välkommen!

Verkstäder i Konstfabrikens Studio

Verkstäderna är i Studion i Konstfabriken. Barn under skolåldern endast i sällskap av vuxen. Alla betalar avgiften på 2 €, ingen förhandsanmälan.

Lö 5.5 kl. 12.00-16.00 Natur   
Vi pysslar av naturmaterial.    

Tilläggsinfo

Konstverkstäderna för familjer

Konstverkstäderna riktade till familjer blev väldigt populära och har fått fortsättning å fredag förmiddagar under våren. Sammankomsterna med låg tröskel är speciellt avsedda för familjer där föräldrarna sköter sina barn hemma. I verkstäderna jobbar deltagarna kring olika konstteman under ledning av professionella konstnärer från Konstfabriken. Konstverkstäderna hålls på fredag förmiddagar kl. 9–12 i Studion i Konstfabriken, Västra Alexandersgatan 1, B-trappa. Konstverkstäderna ingår i kulturtjänsters program för barnfamiljer och de är avgiftsfria.

Tilläggsinfo on konstverkstäderna för familjer