Kultur

J. L. Runebergs hem och Fredrikas trädgård

Hela sommaren kan man delta i guidade turer i Nationalskaldens hem. Fram till 31.8 ordnas guidningar alla dagar kl. 11 och 14 på finska och kl. 13 på svenska. Inträdesbiljett 8€/6€/0€.

På sommaren är även Fredrikas trädgård öppen alla dagar kl. 10-16. Det är gratis att besöka den historiska trädgården. Guidningar arrangeras varannan söndag på jämna veckor ända fram till 29.8 kl. 12 på finska och kl. 14 på svenska.

Läs mer


Knopverstäder

Kom och lär dig hur man av tråd knyter en traditionell Apans knytnäve. Knopverstad ordnas i juli-augusti i Borgå och i Lovisa. I knopverkstaden tillverkas Apnäve-nyckelringar under guidning av Maija Michelsson. Knopverkstaden passar för alla åldrar och inträdet är fritt.

Läs mer


Borgå Triennal, festivalen för modern bildkonst, fyller Borgå med färger

Borgå Triennal är en konstutställning och stadsfestival för bildkonst som ordnas vart tredje år. I år ordnas den för andra gången, den 1 juni till 29 augusti. Konstutställningarna placeras på olika håll i stadens centrum. De samlar en stor grupp inhemska och nordiska toppnamn inom bildkonst. I Triennalen medverkar över 20 konstnärer, tre konstnärspar och två konstnärsarbetsgrupper. År 2021 tar konsten över staden med temat Färg är en gemensam sak. Triennalens konstnärliga ledare är bildkonstnär Petri Hytönen och konsulterande kurator, bildkonstnär Stig Baumgartner.

Borgå Triennal


I juli fylls Borgås ljudvärld och gatubild med levande musik

Sommarmusik i Borgå hämtar levande musik till stadens gatubild i juli 5.7-30.7. Syftet med projektet är att understöda unga lokala musiker. Med till projektet valdes fyra begåvade unga musiker. Det har inte fastställts några exakta klockslag och platser för uppträdandena, utan musikerna rör sig fritt i stadens centrum på måndagar, onsdagar och fredagar kl. 12–16.

Läs mer 


Konstinstallation som kombinerar grönplanering och konst vid Konstfabriken under sommaren

Miniskogen är en konstinstallation på Alexandersskvären vid Konstfabriken som är planerad av konstnären Nina Backman. Verket kombinerar konst och grönplanering, och hämtar natur och tystnad till stadsrummet. Verket är framme under tiden 2.7-7.9.2021

Läs mer


Verkhelheten på Västra åstranden: Öppen portfolioansökan för konstnärer

Konstprogrammet för Västra åstranden utarbetades 2014 med syftet att integrera konsten i stadsplaneringen. I programmet lyfter man fram möjliga platser för konst samt utser spetsprojekt, det vill säga platser på Västra åstranden där man särskilt vill placera konst. Åstranden är ett av spetsprojekten som lyfts fram i konstprogrammet. 

Det första konstverket till Åstranden anskaffas genom en parallell skissbeställning. Konstnärerna till den parallella skissbeställningen väljs via en öppen portfolioansökan. Ansökningstiden går ut 6.8.2021 kl. 16. Perioden 09–12/2021 har reserverats för skissarbetet för den parallella skissbeställningen och genomförandet av verket uppskattats börja i januari 2022.  Målet är att verket är färdigt sommaren 2022. 

Såväl den öppna portfolioansökan som den parallella skissbeställningen genomförs enligt Konstnärsgillets i Finland anvisningar i samarbete med Frei Zimmer.

Läs mer


Kreativa aktör, anmäl dig

Kultur i byn utvecklingsuppdraget erbjuder kultur och konst åt invånarna i byarna i östra Nyland. Med registreringsformuläret kan alla östnyländska konstnärer och operatörer inom den kreativa branschen erbjuda programinnehåll som kan ordnas i byarna i östra Nyland.

Kultur i byn -anmälningsblankett


Det är möjligt att njuta av mångsidig kultur också på distans

Utbudet är omfattande, och nya produktioner publiceras hela tiden. På sidan Digitala kulturtjänster finns olika konserter, sagostunder, pysselverkstäder och till exempel intervjuer med konstnärer.

Digitala kulturtjänster 

Undvik att bli coronavirussmittad och hindra att viruset sprids genom att följa anvisningarna

Stadens övriga rekommendationer och begränsningar under coronatiden hittar du här:
Rekommendationer och begränsningar


Följ kulturtjänster på Instagram @kulttuuriporvoo_kulturborga