Kultur

Anmälningar till årets Teatris pågår som bäst

Scenen är öppen för alla 10-25-åringar som idkar teaterkonst! Under våren ordnas regionfestivalen Teatris på 20 orter omkring i Finland. Dessa evenemang är förbetydelser inför årets höjdpunkt, det nationella Teatris-festivalveckoslutet 24-25.5 i Jyväskylä. Det östnyländska regionevenemanget ordnas 23.-24.3 på Lilla Villan i Sibbo. Sista anmälningsdagen är 1.3.2019. Anmälningsblankett
Ytterligare info: Tove Karlsson, kulturkoordinator, tove.karlsson@porvoo.fi, tfn 040 526 6640. 

Sportlovsvecka

Det bjuds på mångsidigt program för skoleleverna under sportlovsveckan. Bekanta dig med program

Konstverkstad för familjer

Konstverkstäderna för familjer i Konstfabriken fortsätter den 18 januari fram till början av mars fredagsmorgnar mellan kl. 9-12. Både barn och vuxna trivs i konstverkstaden. Verkstäderna erbjuder en plats, där barn och föräldrar kan träffas under ledd verksamhet. Familjerna kan delta när det passar in i deras tidtabell, ingen avgift. Läs mer

Barnens bal

Alla stadens tredjeklassare och elever i sammansatta klasser för åk 3–4 som ej deltagit år 2018, bjuds på lantdagsbalen för barn i Idrottshallen torsdagen den 28.3.2019 kl. 12–14. Lantdagsbalen för barn utgår från lantdagsbalen som ordnades i samband med Borgå lantdag den 28 mars år 1809. Läs mer

J.L. Runebergs hem

Välkommen till J. L. Runebergs hem, Finlands äldsta hemmuseum! Kom och njut av en autentisk 1860-tals miljö i Johan Ludvig Runebergs och hans hustru Fredrikas författarhem. Vinter öppetider från 3.9 ons-sön kl. 10-16. Biljetter 8/6 €, under 18 år gratis entré. Välkommen! Läs mer

Evenemang i Runebergs hem
20.2-10.3 Djuriska uppgifter