Kultur

Utkastet för Borgå stads kulturprogram 2030 är klart

Programmet definierar mål och åtgärder för kulturverksamheten och styr kultur- och fritidstjänsternas planerings- och utvecklingsarbete och tjänsteproduktionen fram till år 2030. I programarbetet deltog invånare, representanter för kreativa branschen, organisationer, förtroendevalda, företagare och övriga samarbetspartner.

Bekanta dig med utkastet för kulturprogrammet


Kulturtjänsternas sportlovsverksamhet: Dinosaurier och serier i verkstäder, osynlighetspulver på bio

Onsdag 23 februari ordnas en dinosaurieverkstad för barnfamiljer och en serieverkstad för elever i årskurserna 3–6 Konstfabrikens Studio. Det finns ett avgränsat antal platser.

Semesterveckans traditionella bioföreställningar ordnas som vanligt i BioRex. Tisdag 22 februari visas filmen Vinski och osynlighetspulvret (2021), som delvis är inspelad i Borgå. Biljetter (4 €/st.) kan köpas från och med 15 februari på servicekontoret Kompassen.

Ta en promenad i Runebergs Borgå! Hämta en gratis karta från Runebergs hem och ta en promenad i familjen Runebergs fotspår. Hemmuseet är öppet normalt på sportlovsveckan. Inträdet är gratis för personer under 18 år.

På sportlovet lönar det sig också att besöka konstutställningarna i Konsthallen i Borgå, Galleri Hörnan, Galleri Fikkan och Galleri Gamla Kaplansgården. Fritt inträde.

Läs mer om sportlovsverksamheten


Växlande konstutställningar under hela året i servicehusen och servicehemmen i Borgå

I Borgå stads servicehus och servicehem ses det under året växlande konstutställningar av flera konstnärer. Utställningsverksamheten är ett försök och samarbetsprojekt som syftar till att främja kulturvälmående. Utställningsprogrammet strävar efter att erbjuda konstupplevelser särskilt till boende som inte kan ta sig till stadens utställningslokaler utan assistans. Borgå stads kulturtjänster svarar för verksamheten tillsammans med boendetjänster.

Konstutställningsprogrammet år 2022 inleds av Vilma Auvinens utställning i Brandbackens servicehus, Stig Janssons och Minna Lehväslaihos utställningar i Johannahemmet och Majbergets servicehem, Nina Pauloffs utställning i Äppelbackens servicehus och Anne Örthéns utställning i Svalåkerns servicehem.

Konstutställningsprogrammet 2022


Klubbarna i Borgåmodellen för hobbyverksamhet har kört igång

För tillfället erbjuds ca 40 olika klubbar i 15 skolor, utgående från barns och ungas egna önskemål. På hösten erbjuds bland annat bildkonst, hantverk, bollspel, teater och dans. Speciellt populära är klubbar med matlagning, språk och körer. I klubbarna finns ännu gott om platser för nya deltagare. Skolorna har informerat hemmen om verksamheten via Wilma. Tilläggsinformation fås av projektkoordinator Pia Angeria.

Tilläggsinformation


Det är möjligt att njuta av mångsidig kultur också på distans

Utbudet är omfattande, och nya produktioner publiceras hela tiden. På sidan Digitala kulturtjänster finns olika konserter, sagostunder, pysselverkstäder och till exempel intervjuer med konstnärer.

Digitala kulturtjänster 

Undvik att bli coronavirussmittad och hindra att viruset sprids genom att följa anvisningarna

Stadens övriga rekommendationer och begränsningar under coronatiden hittar du här:
Rekommendationer och begränsningar


Följ kulturtjänster på Instagram @kulttuuriporvoo_kulturborga