Kultis för åk 7–9

Anvisningar för läraren

  • Bekanta dig med det presenterade programutbudet och eventuellt kompletterande material.
  • Välj ut sådant program som lämpar sig för dina elever och kontakta serviceproducenten.

Biblioteks-, kultur-, ungdoms- och idrottstjänsterna samt musikinstitutet och konstskolan tillhandahåller både egna tjänster och tjänster producerade av tredje sektorn för flera årsklasser. Du hittar dessa via balken vid Övrigt utbud.

Hjälp och närmare upplysningar får du vid behov av serviceproducenten för respektive årsklass.

Kultis-transporter 2019

Kultur- och fritidstjänster har koncentrerat anslagit medel för skolornas Kultis-transporter. Max. 1 resa/klass/år. De traditionella besöken ss. simhallsbesök, Choices-evenemangen och Barnens bal betalas fortfarande från skolbyråns medel.

Kultis-blanketter fås av Kultis-arrangören vid anmälan till aktiviteten. Läraren fyller i Kultis-blanketten och visar den till chauffören vid resans början och ger den till arrangören vid ankomsten. 

Charterbolagen som ni kan använda är Oy Kaj Forsblom Ab och Håkan Eriksson.