Kultis för åk 1–6

Anvisningar för läraren

I sammansatta klasser ska läraren välja vilkendera årsklassens/vilken årsklass utbud man fokuserar på. Detta val ska gälla så länge (tillräckligt många år) att eleverna fått möjlighet att delta i alla tjänster som erbjuds.

Lågstadielärare:

  • Välj din klassnivå via balken.
  • Välj ett lämpligt workshopalternativ eller någon tjänst som tilltalar dig.
  • Anmäl din grupp på förhand.

Biblioteks-, ungdoms-, idrotts- och kulturtjänsterna erbjuder aktiviteter för flera olika årsklasser. Du hittar dem via balken i anslutning till Övrigt utbud.

Hjälp och närmare upplysningar får du vid behov av serviceproducenten för respektive årsklass.

Kultis-transporter 2021

Kultur- och fritidstjänster har koncentrerat anslagit medel för skolornas Kultis-transporter. Max. 1 resa/klass/år. De traditionella besöken ss. simhallsbesök, Choices-evenemangen och Barnens bal betalas fortfarande från skolbyråns medel.

Instruktioner för beställning av transport finns tillgängliga från arrangören vid anmälning.