Kultis för åk 1–6

Anvisningar för läraren

I sammansatta klasser ska läraren välja vilkendera årsklassens/vilken årsklass utbud man fokuserar på. Detta val ska gälla så länge (tillräckligt många år) att eleverna fått möjlighet att delta i alla tjänster som erbjuds.

Lågstadielärare:

  • Välj din klassnivå via balken.
  • Välj ett lämpligt workshopalternativ eller någon tjänst som tilltalar dig.
  • Anmäl din grupp på förhand.

Biblioteks-, ungdoms-, idrotts- och kulturtjänsterna erbjuder aktiviteter för flera olika årsklasser. Du hittar dem via balken i anslutning till Övrigt utbud.

Hjälp och närmare upplysningar får du vid behov av serviceproducenten för respektive årsklass.

Kultis-transporter 2021

Kultur- och fritidstjänster har koncentrerat anslagit medel för skolornas Kultis-transporter. Max. 1 resa/klass/år. De traditionella besöken ss. simhallsbesök, Choices-evenemangen och Barnens bal betalas fortfarande från skolbyråns medel.

Instruktioner för beställning av transport finns tillgängliga från arrangören vid anmälning. 

Charterbolagen som ni kan använda är Oy Kaj Forsblom Ab och Håkan Eriksson.