Kultis - aktivitetsutbud som stöder skolornas läroplan

Kultis – Plan för kulturfostran ­

Borgå stads kultur- och fritidstjänster, Borgå naturskola och Borgå museum ordnar från och med läsåret 2016–2017 olika former av kulturfostran för stadens barn och skolelever.

Syftet med planen för kulturfostran är att underlätta lärarens arbete och att genomföra och främja en målinriktad kultur-, konst- och motionsinriktad fostran för barn och ungdomar. Kultis främjar barnens och de ungas likvärdiga möjligheter att delta i kulturella aktiviteter och motion. Varje grundskoleelev i Borgå erbjuds årligen minst två timmar kulturfostran.

Tjänsterna är klart uppbyggda och de bildar ett fortlöpande utbud från en årsklass till följande. Kulturfostran samt motionsfostran och -undervisning ingår i skolans övriga läroämnen. Att få uppleva kultur i skolans vardag ger barnen stor glädje. Genom att barnet deltar i kulturella aktiviteter och motion ökar det egna välbefinnandet, vilket stärker självkänslan.

Tjänsterna enligt planen för kulturfostran stöder läroplanerna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt stärker barnens och de ungas lokala kulturidentitet. Läsårets 2020-2021 tema är Klimatförändring.

Kultis-transporter 2021

Kultur- och fritidstjänster har koncentrerat anslagit medel för skolornas Kultis-transporter. Max. 1 resa/klass/år. De traditionella besöken ss. simhallsbesök, Choices-evenemangen och Barnens bal betalas fortfarande från skolbyråns medel.

Instruktioner för beställning av transport finns tillgängliga från arrangören vid anmälning. 

Kultis – en liten bok om kulturorientering

Denna lärobok i kulturfostran med många användbara idéer kan beställas från Borgå konstskola. Boken kostar 25 euro.

Ytterligare information, respons och beställningar: taidekoulu@porvoo.fi

Tillägsinformation