Kultis - aktivitetsutbud som stöder skolornas läroplan

Kultis – Plan för kulturfostran ­

Borgå stads kultur- och fritidstjänster, Borgå naturskola och Borgå museum ordnar från och med läsåret 2016–2017 olika former av kulturfostran för stadens barn och skolelever.

Syftet med planen för kulturfostran är att underlätta lärarens arbete och att genomföra och främja en målinriktad kultur-, konst- och motionsinriktad fostran för barn och ungdomar. Kultis främjar barnens och de ungas likvärdiga möjligheter att delta i kulturella aktiviteter och motion. Varje grundskoleelev i Borgå erbjuds årligen minst två timmar kulturfostran.

Tjänsterna är klart uppbyggda och de bildar ett fortlöpande utbud från en årsklass till följande. Kulturfostran samt motionsfostran och -undervisning ingår i skolans övriga läroämnen. Att få uppleva kultur i skolans vardag ger barnen stor glädje. Genom att barnet deltar i kulturella aktiviteter och motion ökar det egna välbefinnandet, vilket stärker självkänslan.

Tjänsterna enligt planen för kulturfostran stöder läroplanerna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt stärker barnens och de ungas lokala kulturidentitet. Läsårets 2019-2020 tema är Klimatförändring.

Kultis-transporter 2019

Kultur- och fritidstjänster har koncentrerat anslagit medel för skolornas Kultis-transporter. Max. 1 resa/klass/år. De traditionella besöken ss. simhallsbesök, Choices-evenemangen och Barnens bal betalas fortfarande från skolbyråns medel.

Kultis-blanketter fås av Kultis-arrangören vid anmälan till aktiviteten. Läraren fyller i Kultis-blanketten och visar den till chauffören vid resans början och ger den till arrangören vid ankomsten. 

Charterbolagen som ni kan använda är Oy Kaj Forsblom Ab och Håkan Eriksson.

Kultis – en liten bok om kulturorientering

Denna lärobok i kulturfostran med många användbara idéer kan beställas från Borgå konstskola. Boken kostar 15 euro.

Ytterligare information, respons och beställningar: taidekoulu@porvoo.fi