Kullo företagsområde

Man kan bekanta sig med planområdet på stadens sidor

Länk till stadens sidor

Man kan bekanta sig med vattentjänstnätsutkastet via länken nedan.

Utkast på vattentjänstnätet