Skip to content

Krispunkt öppnar kl. 15 i församlingshemmet

Borgå stad och Porvoon suomalainen seurakunta öppnar en krispunkt på grund av våldsdådet i Borgå. Krispunkten öppnas kl. 15 i församlingshemmet på adressen Lundagatan 5.

Krispunkten är öppen 13.11–14.11 kl. 15–18.

– Man kan komma till krispunkten om man känner sig skakad över det som har hänt och vill tala med någon professionell, berättar chefen för Östra Nylands socialjour Kristiina Holopainen.

Östra Nylands socialjour erbjuder också akut kris- och diskussionshjälp per telefon. Krishjälpen erbjuds från numren 040 517 4194 och 040 861 1663.

Borgå stad flaggar på halvstång idag vid stadshuset på grund av våldsdådet.

– Knivhuggningen av ett barn har djupt skakat många borgåbor. Jag framför mitt varma deltagande till offrets anhöriga, säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Personalen vid Östra Nylands socialjour erbjöd genast på morgonen på platsen för våldsdådet krishjälp till ögonvittnen. Även elever och personal vid de närliggande skolorna erbjöds diskussionshjälp för att bearbeta händelsen.

Mera information: Östra Nylands socialjour

13.11.2017 14:07

Categories: Familje- och socialtjänster