Kreativa aktör, anmäl dig!

Tillbaka till sidan Kultur i byn

Kreativa aktör, anmäl dig!

Kultur i byn genomförs tillsammans med östnyländska konstnärer och professionella inom den kreativa branschen.

Nu är det dags att anmäla sitt intresse att delta i verksamheten och berätta om sina idéer. En anmälan binder inte till verksamheten och innebär inte en förpliktelse att förverkliga idén.

Ansökningstiden går ut:

15.6.2021 för sommarperioden 1.7–3.10. Valen görs senast 23.6. 
31.8.2021 för höstperioden 4.10–19.12. Valen görs senast 22.9. 

Styrgruppen för utvecklingsuppgiften Kultur i byn, i vilken ingår en sakkunnigmedlem som representerar konstnärerna i regionen, väljer vilka projekt som genomförs. Styrgruppen ingår ett beställningsavtal med de valda konstnärerna. I början av projektet betonas olika försök, men målet är att de bästa modellerna blir en bestående del av kulturverksamheten i regionen.

Anmälningsblankett (stängdt 22.9)

Pilotobjekten för sommarsäsongen har valts 23.6

Konstnär som anmälde dig till sommarsäsongen: Tack för din anmälan för sommarsäsongen! Vi fick många intressanta förslag varav de första pilotprojekten för juli-september har valts för användning av kommuner i Östra Nyland.

Utöver pilotfunktionerna har alla förslag som kommit senast 15.6 sparats till den regionala konstnärsbank som utvecklas för projektet Kultur i byn. På det sättet är de i kännedom av kulturaktörer inom kommunerna i Östra Nyland och kan utnyttjas när kulturtjänster för sommar- och höstsäsongen planeras.

Ansökningen till pilot för höstsäsongen d.v.s. för oktober-december pågår fortfarande. Samtidigt fortsätter insamling av uppgifter om aktörer inom branschen för den regionala konstnärbanken för kommunernas kulturväsenden.

En regional konstnärsbank skapas

De uppgifter som meddelas med blanketten utgör samtidigt början på en regional konstnärsbank. Inom ramen för utvecklingsuppgiften samlas uppgifter om regionens konstnärer och professionella inom den kreativa branschen bland annat för kommunernas användning. Denna s.k. konstnärsbank skapas under projektets gång och vid skapandet följer man med motsvarande system som utvecklas på andra håll i Finland. Man kan komma med i den regionala konstnärsbanken också senare. Mera information ges när projektet framskrider.