Kranvattnet tillsvidare i användningsförbud vid Keskuskoulu