Kostservice

Kvalitet är viktig

I det moderna centralköket tillreds cirka 10 000 portioner per dag. I val av råvaror är vi måna om deras inhemska ursprung och strävar också efter att öka andelen närproducerad mat. Att iaktta näringsrekommendationerna styr vårt arbete. Det är en hederssak för oss att portionerna håller en jämn högklassig nivå. Vi följer noga med responsen från användare och smakrådets utvecklingsönskemål.

Läs mera Kostservice är en föregångare i klimatarbetet

Planeringen av måltiderna utgår från näringsarbetsgruppens kvalitetshandbok. Den roterande matsedeln är fem veckor. I planeringen beaktar vi både kundresponsen och mattraditionerna under högtiderna. Dessutom ordnar vi dagar med önskerätter.

Riktlinjer för bespisning och kostutbud för äldre

Riktlinjer för bespisning och kostutbud för småbarnspedagogiken, grundskolarna och gymnasierna

Utbildningstjänsternas näringsarbetsgrupp

Bjud in en representant från kostservice till föräldramötet

Vi från kostservice kommer väldigt gärna med på föräldramöten för att diskutera skolmaten! Kontakta leila.korhonen2@porvoo.fi