Kostnadsstöd till företag kan sökas till den 26 februari