Kostnaderna för renoveringen av Grännäs skola har minskat