Dessa kan även intressera dig

Kostnader för egnahemstomter

Kostnader vid köp av tomt

 • tomtens pris
 • styckningskostnader, beroende på tomtstorlek och servitut vanligen ca 750 – 1100 euro
 • lagfartskostnader 132 euro
 • köpvittnesarvode 120 euro
 • överlåtelseskatt, 4 % av köpesumman + styckningskostnaderna

Kostnader vid arrendering av tomt

 • arrendet för året då arrendeavtalet undertecknas
 • styckningskostnader, beroende på tomtstorlek och servitut vanligen ca 750 – 1100 euro
 • avgift för registrering av arrenderätt 132 euro

Kostnader i samband med att ni börjar bygga

 • kostnader för tomtledningar och anslutning till vatten- och avloppsnätet ca 8500 euro
 • anslutning till elnätet (med huvudsäkring 3 x 25 A) 2500 euro
 • anslutning till fjärrvärme 3200 euro (inte tillgänglig i alla områden)
 • bygglovsavgift ca 2000 euro
 • för ekonomibyggnad erläggs skild avgift för bygglov

Prisuppgifterna är riktgivande. Priserna kan ha ändrats sedan de senast har kollats.

För tomten tas en reserveringsavgift på 600 euro in. Reserveringsavgiften gottgörs i köpesumman eller arrendet.