Korsningen mellan Haikovägen, Sotarevägen och August Eklöfs väg stängs delvis