Koordinat- och höjdsystem

Koordinatsystem

Stadens lägesinformation ges i plankoordinatsystemet ETRS-GK26.

Transformationsparametrar som PDF-filer

1.Borgå -> KKS (6.7 kt)  Transformation från Borgås lokalkoordinatsystem till nationella KKS 3 
2.KKS -> ETRS-GK27 (13.6 kt)  Transformation från KKS 3 till koordinatsystemet ETRS-GK27 
3.ETRS-GK27 -> ETRS-GK26 transformationen görs med datasystemets eget transformationsprogram
4.ETRS-GK27 -> KKS (13.8 kt)  Transformation från koordinatsystemet ETRS-GK27 till koordinatsystemet KKS.

Höjdsystem

Från början av 2017 producerar Borgå staden material enbart i höjdsystemet N2000.

Övergången till höjdsystemet N2000 beror på landhöjningen och effektivering av sambruket av lägesinformation i Finland och EU.

Höjdvärdet i systemet N60 ska höjas med 0,251 meter för att komma till höjden N2000.

Höjdvärdet i systemet N43 ska höjas med 0,296 meter för att komma till höjden N2000.

Försäkra dig alltid om i vilket höjdsystem materialet är. Fara för oreda är stor i de projekt, där planerna görs innan det nya systemet tas i bruk, men genomförandet sker efter 1.1.2017. I planerna och bygglovshandlingarna ska man alltid ange det höjdsystem som använts och se till att alla höjder i planerna är i samma system. Vid mätningar ska man försäkra sig om att höjden på utgångspunkten och den höjd som mäts är i samma system