Kontaktuppgifter till Borgå vattens kundbetjäning

På grund av situationen med corona-viruset håller Borgå vatten kontorets och underhållscentralens kundbetjäningspunkter stängda på adressen Mästarvägen 2, från och med fredagen den 13.3. kl 15.00 tillsvidare. Alla kontakter elekroniskt eller per telefon.

Borgå vattens kontor, kassa och underhållscentral:

Borgå vatten
Mästarvägen 2
06150 Borgå

Öppet

Kontor måndag-fredag 9-15
Underhållscentral: måndag-torsdag 7-11, 12-16, fredag 7-11, 12-14
e-post: vesilaitos@porvoo.fi eller förnamn.efternamn@porvoo.fi

Fakturering och avtalsärenden

Kassa, vattenfakturering och avtal: Anja Stenberg, Riina Holmström, Nora Sorvali 019 520 2626
Arbetsfakturering: Ilse Mäkelä 040 489 9614 eller arbetsledaren, som skött arbetet

Anslutnings- och planeringsärenden

Anslutnings-, avtals- och förbindelsepunktärenden: Jonas Sahlberg 040 528 4902
Ledningskartor och uppgifter om planer: Susanne Holm 0400 848 368
Nätplanering: Ann-Sofie Björkhem 040 489 9616
Glesbygdens vatten- och avloppsnät: Riitta Silander-Lönnström 0400 131 524

Installationsarbeten

Installation och reparation av tomtledningar, vattenmätarinstallationer: tfn 040 509 2280

Felanmälningar

Felanmälningar under arbetstid 019 520 2617
Felanmälningar utom arbetstid ges till Östra Nylands räddningsverk 020 1111 400
Vid problem med fastighetens interna ledningar anlita disponent eller VVS-företag