Kommunikationens och marknadsföringens kontaktuppgiter

Borgå stads kommunikation leds och övervakas av stadsstyrelsen, i praktiken stadsdirektören, förvaltningsdirektören och kommunikationschefen. Sektorernas kommunikation leds av sektordirektören.

Kommunikationschefen ansvarar för utveckling och koordinering av Borgå stads kommunikation, koncernledningens kommunikation samt informationen om stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens beslut.

Turism- och marknadsföringsenhetens uppgift är att förstärka Borgå stads dragningskraft. Enheten marknadsför staden till invånarna och turisterna, producerar och främjar strategiska evenemang och nya partnerskap i Borgå samt utvecklar turismen i samarbete med näringslivet. Enheten ansvarar också för kultur- och konferensshus Konstfabrikens marknadsföringskommunikation och sköter om Borgås brand tillsammans med kommunikationsenheten.

Kommunikationsenheten

Kommunikationens assistent Jessica Backman

Kommunikationsplanerare Hanna Palo

Kommunikationsplanerare Mia Grönstrand

Kommunikationsplanerare Marika Salomaa

Kommunikationsplanerare Erica Vasama

Kommunikationsdirektör Aino-Marja Kontio

Kommunikationsplanerare Sari Hilska

 

Turism- och marknadsföringsenhet