Kommunikationens och marknadsföringens kontaktuppgiter

Borgå stads kommunikation leds och övervakas av stadsstyrelsen, i praktiken stadsdirektören, förvaltningsdirektören och kommunikationschefen. Sektorernas kommunikation leds av sektordirektören.

Kommunikationschefen ansvarar för utveckling och koordinering av Borgå stads kommunikation, koncernledningens kommunikation samt informationen om stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens beslut.

Turism- och marknadsföringsenhetens uppgift är att förstärka Borgå stads dragningskraft. Enheten marknadsför staden till invånarna och turisterna, producerar och främjar strategiska evenemang och nya partnerskap i Borgå samt utvecklar turismen i samarbete med näringslivet. Enheten ansvarar också för kultur- och konferensshus Konstfabrikens marknadsföringskommunikation och sköter om Borgås brand tillsammans med kommunikationsenheten.

Kommunikationsenheten

Kommunikationens assistent Jessica Backman

Kommunikationssekreterare Aija Sorvali

Kommunikationsplanerare Jonna Borgström

 • stadsutveckling
 • Intranet

Kommunikationsplanerare Sari Hilska

 • kultur- och fritidstjänster
 • webbkommunikation
 • personal- och förvaltningsledning

Kommunikationsplanerare Hanna Palo

 • utbildningstjänster och småbarnspedagogik
 • lokalitetsledning
 • social- och hälsovårdsektorn
 • utvecklingsenheten, digitala tjänster
 • sociala medier 

Kommunikationsplanerare Marika Salomaa

 • kommunförsök med sysselsättning
 • projektkommunikation

Kommunikationsplanerare Erica Vasama

 • Räddningsverket i Östra Nyland
 • webbkommunikation

Kommunikationsdirektör Aino-Marja Kontio

Turism- och marknadsföringsenhet