Kommunikation och marknadsföringens kontaktuppgifter

Borgå stads kommunikation leds och övervakas av stadsstyrelsen, i praktiken stadsdirektören, förvaltningsdirektören och kommunikationschefen. Sektorernas kommunikation leds av sektordirektören.

Kommunikationschefen ansvarar för utveckling och koordinering av Borgå stads kommunikation, koncernledningens kommunikation samt informationen om stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens beslut. De kommunikationsansvariga i sektorerna ansvarar för koordineringen av den egna enhetens kommunikation vid sidan av sin egen befattning.

Turism- och marknadsföringsenheten ansvarar Borgå stads marknadsföring.

Koncernledningens kommunikation

Koncernförvaltningens kommunikation

Kommunikationsansvariga inom stadsutveckling och tillstånds- och tillsynsärenden

Gatuarbetsledare Torbjörn Karlsson

Bildningssektorns kommunikationsansvarig

Ledningens assistent Jessica Backman

Social- och hälsovårdssektorns kommunikationsansvariga

Utvecklingschef Päivi Mäkimartti

Planerare Nina Nyholm

Planerare Ann-Sofi Nylund

Turism- och marknadsföringsenhet