Kontakter i näringslivsfrågor och utvecklingsprojekt

Näringslivsfrågor och utvecklingsprojekt

Lediga företagstomter

Lediga verksamhetsutrymmen

Söker du lokaliteter för ditt företag, ta kontakt med utvecklingsbolaget Posintra.

Nya företagare

När du planerar att grunda ett företag, söka startpeng eller finansiering, finns utvecklingsbolaget Posintras nyföretagarrådgivning till din hjälp. Rådgivningen är kostnadsfri för den som vill starta ett företag. 

Verksamma företag

Verksamma företag får rådgivning och utvecklingsidéer från utvecklingsbolaget Posintra. Företagsrådgivarna hjälper dig att kartlägga affärsverksamhetens nuläge och att söka medel för att utveckla företaget vidare. Företag med inriktning på tillväxt erbjuds intensifierad rådgivning. Hjälp fås bl.a. med lönsamhets- och investeringskalkyler och internationaliseringsfrågor. 

Ta kontakt: