Konstskolan i Sibbo

I konstskolan studerar man det visuella språket. Vi producerar inte konstverk utan vi lär oss olika färdigheter i att uttrycka oss visuellt. I konstskolan lär man sig att mångsidigt kunna använda olika material, att arbeta tillsammans och att kunna uppskatta eget och andra elevers arbete.

Borgå konstskola ger grundundervisning enligt den fördjupade läroplanen i bildkonst för barn och ungdomar mellan 3 och 19 år i Borgå och Sibbo. Konstskolan ordnar dessutom enligt den allmänna läroplanen veckosluts- och sommarkurser till vilka också vuxna är välkomna.

Konstskolan i Sibbo verkar i Östanåparken i Nickby, Artborg 35 (Pilvilinnavägen 2 B) och i Söderkulla på Torpbacken (Torpvägen 9) och i musikdaghemmet Poco (Joensuuvägen 59 E).


Lediga platser

Artborg, Nickby. För barn och ungdomar från 5 till 19 år måndagar, tisdagar och onsdagar. Nya terminen börjar 24.8.2020

Info: taidekoulu@porvoo.fi