Konstskolan i Sibbo

Konstskolan informerar

Enligt Borgå stads ny beslut undervisningen för barn över 12 år i Borgå konstskola fortsätter som distansundervisning efter sportlovet till 28.3. 

För elever under 12 år ordnas närundervisning i smågrupper under 10 personer.

Distansundervisningen förverkligas som mångfaldsundervisning. Vi skickar till alla elever e-post senast den dagen eleven har konstskola.

Mer info:
tf. rektor Jenni Iivonen, 040 612 7492, jenni.iivonen@porvoo.fi
byråsekreterare Emma Lavonen, 040 352 7004, emma.lavonen@porvoo.fi

Stadens rekommendationer och begränsningar


I konstskolan studerar man det visuella språket. Vi producerar inte konstverk utan vi lär oss olika färdigheter i att uttrycka oss visuellt. I konstskolan lär man sig att mångsidigt kunna använda olika material, att arbeta tillsammans och att kunna uppskatta eget och andra elevers arbete.

Borgå konstskola ger grundundervisning enligt den fördjupade läroplanen i bildkonst för barn och ungdomar mellan 3 och 19 år i Borgå och Sibbo. Konstskolan ordnar dessutom enligt den allmänna läroplanen veckosluts- och sommarkurser till vilka också vuxna är välkomna.

Konstskolan i Sibbo verkar i Östanåparken i Nickby, Artborg 35 (Pilvilinnavägen 2 B) och i Söderkulla på Sipoonlahden koulu (Fröken Miilis väg 6) och i musikdaghemmet Poco (Joensuuvägen 59 E).


Konstskolans meddelande

Att beakta Konstskolan följer stadens corona-anvisningar och vi är förberedda på att reagera snabbt på ändringar i de rådande förhållandena. Vi informerar vårdnadshavare vid behov per e-post och informationen finns också på vår hemsida. Vi strävar till att undvika smittorisker, därför önskar vi att ni beaktar följande saker och också samtalar om det med ert barn:

  • Kom till konstskolan helt frisk. Anvisningarna gäller också medföljande vuxna och syskon.
  • Vänligen vänta utanför när ni hämtar barnet.
  • Alla som besöker våra utrymmen bör tvätta sina händer noggrant med vatten och tvål. Handsprit finns i alla undervisningsutrymmen och det används i en vuxens närvaro.
  • Kom ihåg och beakta trygghetsavstånden.
  • Om du har något av följande symptom: hosta, ont i halsen, snuva, feber, andnöd, förlorat lukt/smaksinne eller diarré/magont, kan du inte komma till konstskolans utrymmen.
  • Om du har fått coronavirussmitta, håll dig borta från konstskolan minst 14 dygn efter att symptomen har börjat, vid behov ännu längre. Det behövs två symptomfria dygn innan du kan komma på plats.
     

Mera info:

Jenni Iivonen, tf. rektor
jenni.iivonen@porvoo.fi 
040 612 7492

Emma Lavonen, byråsekreterare
taidekoulu@porvoo.fi
040 352 7004