Konstskolan i Sibbo

I konstskolan studerar man det visuella språket. Vi producerar inte konstverk utan vi lär oss olika färdigheter i att uttrycka oss visuellt. I konstskolan lär man sig att mångsidigt kunna använda olika material, att arbeta tillsammans och att kunna uppskatta eget och andra elevers arbete.

Borgå konstskola ger grundundervisning enligt den fördjupade läroplanen i bildkonst för barn och ungdomar mellan 3 och 19 år i Borgå och Sibbo. Konstskolan ordnar dessutom enligt den allmänna läroplanen veckosluts- och sommarkurser till vilka också vuxna är välkomna.

Konstskolan i Sibbo verkar i Östanåparken i Nickby, Artborg 35 (Pilvilinnavägen 2 B) och i Söderkulla på Torpbacken (Torpvägen 9) och i musikdaghemmet Poco (Joensuuvägen 59 E).


Konstskolans meddelande

Vi vill önska er en fin början på läsåret. Konstskolans undervisning börjar som normal närundervisning fr.o.m. må 24.8 enligt läsordningen.

Att beakta Konstskolan följer stadens corona-anvisningar och vi är förberedda på att reagera snabbt på ändringar i de rådande förhållandena. Vi informerar vårdnadshavare vid behov per e-post och informationen finns också på vår hemsida. Vi strävar till att undvika smittorisker, därför önskar vi att ni beaktar följande saker och också samtalar om det med ert barn:

  • Kom till konstskolan helt frisk. Anvisningarna gäller också medföljande vuxna och syskon.
  • Vänligen vänta utanför när ni hämtar barnet.
  • Alla som besöker våra utrymmen bör tvätta sina händer noggrant med vatten och tvål. Handsprit finns i alla undervisningsutrymmen och det används i en vuxens närvaro.
  • Kom ihåg och beakta trygghetsavstånden.
  • Om du har något av följande symptom: hosta, ont i halsen, snuva, feber, andnöd, förlorat lukt/smaksinne eller diarré/magont, kan du inte komma till konstskolans utrymmen.
  • Om du har fått coronavirussmitta, håll dig borta från konstskolan minst 14 dygn efter att symptomen har börjat, vid behov ännu längre. Det behövs två symptomfria dygn innan du kan komma på plats.
     

Mera info:

Jenni Iivonen, tf. rektor
jenni.iivonen@porvoo.fi 
040 612 9472

Annukka Inoranta, byråsekreterare
taidekoulu@porvoo.fi
040 352 7004

Trevlig fortsättning på sensommaren!


Lediga platser

Artborg, Nickby. För barn och ungdomar från 5 till 19 år måndagar, tisdagar och onsdagar. Nya terminen börjar 24.8.2020

Info: taidekoulu@porvoo.fi