Konstskolan i Sibbo

I konstskolan studerar man det visuella språket. Vi producerar inte konstverk utan vi lär oss olika färdigheter i att uttrycka oss visuellt. I konstskolan lär man sig att mångsidigt kunna använda olika material, att arbeta tillsammans och att kunna uppskatta eget och andra elevers arbete.

Borgå konstskola ger grundundervisning enligt den fördjupade läroplanen i bildkonst för barn och ungdomar mellan 3 och 19 år i Borgå och Sibbo. Konstskolan ordnar dessutom enligt den allmänna läroplanen veckosluts- och sommarkurser till vilka också vuxna är välkomna.

Konstskolan i Sibbo verkar i Östanåparken i Nickby, Artborg 35 (Pilvilinnavägen 2 B) och i Söderkulla på Torpbacken (Torpvägen 9) och i musikdaghemmet Poco (Joensuuvägen 59 E).

Läsordning 2018-2019


Kom till vår konstverkstad i Sibbo!

Konstskolans konstverkstad erbjuder barn och vuxna en möjlighet att jobba tillsammans med olika konstprojekt. Konstverkstaden är riktad till föräldrar-barn, till par eller till vuxna utan barn. Barnet eller ungdomen kan också delta i verkstaden med en far- eller morförälder, gudförälder eller med någon annan bekant vuxen.

Välkommen och njuta av konstnärligt arbete och att spendera kvalitetstid med varandra!

Artborg 35, Nickby, Pilvilinnavägen 2 B. På tisdagar kl. 17.45-20.
Pris: 250 € vuxen-barn -par/termin. För följande barn 50 €. Vuxen 170 €.
Handledande lärare: Jenni Iivonen