Konstskolan

I konstskolan studerar man det visuella språket. Vi producerar inte konstverk utan vi lär oss olika färdigheter i att uttrycka oss visuellt. I konstskolan lär man sig att mångsidigt kunna använda olika material, att arbeta tillsammans och att kunna uppskatta eget och andra elevers arbete.

Borgå konstskola ger grundundervisning enligt den fördjupade läroplanen i bildkonst för barn och ungdomar mellan 3 och 19 år i Borgå och Sibbo. Konstskolan ordnar dessutom enligt den allmänna läroplanen veckosluts- och sommarkurser till vilka också vuxna är välkomna.

Anmälning

Läsordning


Konstskolans kalender 2020

Beställ konstskolans kalender till gåva eller åt dig själv. Färger: jade, skogs grön, choklad och vanilj. Beställningar taidekoulu@porvoo.fi med färgönskemål och leveransaddress. Kalenderns bilder är gjorda av konstskolans elever, den visuella planeringen Anna Stolzmanns. 

Pris 25€ + postavgift 4€. Kalendern kan köpas också från Putinki, Papershop, Xmas Garage och Nide i Helsingfors och från Kulturhuset Grand, Bohemia, Finform  och Borgå konstskola i Borgå.

Kalendrar


Borgå stad informerar 23.10.2019

Konstskolan flyttar – projektplanering med Borgågården pågår

Renoveringen av tillfälliga lokaler för Borgå konstskola i före detta Katthult daghem är slutförd. Flytten till adressen Linnankoskigatan 33–35 pågår som bäst och verksamheten där börjar nästa vecka. En renovering av Borgågården planeras med respekt för byggnadens värde. 

Konstskolan har i fortsättningen tre trähus i empirestil till sitt förfogande. Lokalerna har renoverats för konstskolans behov. Fogarna har tätats, ytorna inomhus har målats och golven har fått ny ytbeläggning. Ventilationen har rengjorts och nödvändiga inställningar har gjorts.

– Vi flyttar in i en verklig idyll. Gården och de ljusa lokalerna ger inspiration till kreativitet och konst. Lokalerna är annorlunda än i Borgågåden och under den första tiden får vi sätta tid på att hitta de bästa sätten att arbeta i de nya lokalerna, berättar konstskolans rektor Leena Stolzmann.

Konstskolans tillfälliga lokaler är avsedda för den tid som renoveringen av Borgågården pågår.

Borgågården repareras till ett hus för lärande

Projektplanen för den grundliga renoveringen av Borgågården är under arbete. I planen definieras vad byggnaden kan användas till och vilka metoder som kan användas för reparationer. Detta förutsätter en granskning av olika hustekniska, konstruktionsmässiga och funktionella lösningar.

Utgångspunkten för renoveringen är att bygga moderna, mångsidigt användbara lokaler för inlärning, utbildning och aktiviteter med respekt för byggnadens historiska värden.

– Nyckelkoncept i förnyade Borgågården är samarbete mellan många aktörer och en aktiv användning av lokalerna hela dagen. Lokalerna planeras som allmänna inlärningslokaler, som kan hyras till aktörer inom många olika branscher, berättar stadsarkitekt Markku Partanen, som har ansvar för projektplaneringen.

Efter renoveringen används Borgågårdens utrymmen åtminstone av konstinstitutioner som tillhandahåller grundläggande konstundervisning för barn och unga: konstskolan, medborgarinstitutet och delvis också musikinstitutet.

– Borgågården är en fin byggnad, och vid renoveringen ska vi naturligtvis känna respekt för dess arkitektoniska värde och läge i Gamla stan i Borgå. De centrala arkitektoniska utrymmena, bland annat trapphuset och våningshallarna genomgår en restaurerande renovering. I de omgivande utrymmena är det en modernare och enklare stil som eftersträvas. Den gamla festsalen ska återfå sin funktion som ett mångsidigt utrymme för konserter och föreställningar.

– Tanken är att de påbyggda konstruktionerna från 1960-talet tas bort, särskilt i källarvåningen, där det finns många tekniska problem som kräver rätt kraftiga reparationsåtgärder.

Här, som i stadens alla projekt, genomförs reparationerna enligt principer som ger ett sunt hus. Reparationerna utförs på samma sätt som till exempel renoveringen av Linnankosken lukio och Kvarnbackens skola.  De första reparationsplanerna utgör en startpunkt, och i planeringen av arbetena, till och med när arbetena pågår, har man beredskap för smidiga preciseringar och ändringar i planerna.

Projektplanen ska godkännas i början av våren 2020. Följande steg är att planera genomförandet och konkurrensutsätta arbetena. Själva renoveringen beräknas bli genomförd under åren 2021‒2022.

Mera information:
Leena Stolzmann, rektor vid Borgå konstskola, tfn 0400 880 526
Markku Partanen, stadsarkitekt, tfn 040 489 1650
Kultur- och fritidsdirektör Merja Kukkonen, tfn 040 489 1754


Kom till vår konstverkstad!

Konstskolans konstverkstad erbjuder barn och vuxna en möjlighet att jobba tillsammans med olika konstprojekt. Konstverkstaden är riktad till föräldrar-barn. Barnet eller ungdomen kan också delta i verkstaden med en far- eller morförälder, gudförälder eller med någon annan bekant vuxen.

Välkommen och njuta av konstnärligt arbete och att spendera kvalitetstid med varandra!

Handledande lärare: Jenni Iivonen
På måndagar kl. 17.45 – 20.00
Vuxen-barnkonstverkstaden är gratis denna hösttermin.


Open Globe Art Workshop

For global citizens in Porvoo.

Info