Konstskolan

I konstskolan studerar man det visuella språket. Vi producerar inte konstverk utan vi lär oss olika färdigheter i att uttrycka oss visuellt. I konstskolan lär man sig att mångsidigt kunna använda olika material, att arbeta tillsammans och att kunna uppskatta eget och andra elevers arbete.

Borgå konstskola ger grundundervisning enligt den fördjupade läroplanen i bildkonst för barn och ungdomar mellan 3 och 19 år i Borgå och Sibbo. Konstskolan ordnar dessutom enligt den allmänna läroplanen veckosluts- och sommarkurser till vilka också vuxna är välkomna.

Förberedande bildkonststudier, 1–5-åringar

Grundstudier, 6–11-åringar

Fördjupade studier, 12–19-åringar

Avgifter

Läsordning


Konstskolan är på semester från midsommar till slutet av juli. Glad sommar!


Konstskolans verkstäder 2020-2021

I media och bildkonstverkstaden kombineras traditionella och digitaliska metoder och redskap i bildskapandet.

Verkstadens innehåll:

 • teckning och målning
 • video och fotografering
 • bildbehandling
 • editering
 • animation

Designverkstad - keramik, formgivning, arkitektur och textil-och kläddesign. I designverkstadens verksamhet ingår det både planering och förverkligandet av produkten.

Verkstadens innehåll:

 • planering och förverkligande av produkter och föremål
 • bygge av miniatyrmodeller
 • teckning och målning
 • lerarbete och glasarbete
 • fotografering

I bildkonstverkstaden arbetar vi med traditionella tekniker och redskap

Verkstadens innehåll:

 • teckning och målning
 • grafik
 • skulptur
 • blandteknik
 • miljö-och stadskonst
 • konsthistoria
 • utställningsbesök

Konstskolans kalender 2020

Beställ konstskolans kalender till gåva eller åt dig själv. Färger: jade, skogs grön, choklad och vanilj. Beställningar taidekoulu@porvoo.fi med färgönskemål och leveransaddress. Kalenderns bilder är gjorda av konstskolans elever, den visuella planeringen Anna Stolzmanns. 

Pris 25€ + postavgift 4€. Kalendern kan köpas också från Putinki, Papershop, Xmas Garage och Nide i Helsingfors och från Kulturhuset Grand, Bohemia, Finform  och Borgå konstskola i Borgå.