Konstskolan

Hej, alla konstskolans, Kuvismuskaris och Konstikas elever med familj!

Konstskolans undervisning ges som distansundervisning. Konstikas eftis har ett uppehåll.

Sommarkonstikas förverkligande är tillsvidare osäker. De som har anmält sig i Sommarkonstikas, lönar det sig att fundera även på andra lösningar.

Konstskolans 35-års utställning samt slutarbetsutställning förverkligas som nätutställning i maj.

Fortsättninsanmälningar till nästa läsår kan skickas per e-post till ägen lärare. Nya elever kan anmäla sig via e-post taidekoulu@porvoo.fi eller kuvismukari@porvoo.fi. Anmälningar till Konstikas eftis via e-post konstikas@porvoo.fi.

Konstskolfamiljer har möjlighet att hämta material från Borgågårdens (Brunnsgatan 40) innergård vecka 14 och 15 kl. 10-16.

Tilläggsinfo rektor Leena Stolzmann, tfn 0400 880 526.


I konstskolan studerar man det visuella språket. Vi producerar inte konstverk utan vi lär oss olika färdigheter i att uttrycka oss visuellt. I konstskolan lär man sig att mångsidigt kunna använda olika material, att arbeta tillsammans och att kunna uppskatta eget och andra elevers arbete.

Borgå konstskola ger grundundervisning enligt den fördjupade läroplanen i bildkonst för barn och ungdomar mellan 3 och 19 år i Borgå och Sibbo. Konstskolan ordnar dessutom enligt den allmänna läroplanen veckosluts- och sommarkurser till vilka också vuxna är välkomna.

Förberedande bildkonststudier, 1–5-åringar

Grundstudier, 6–11-åringar

Fördjupade studier, 12–19-åringar

Avgifter


Vårens gåvor från konstskolan!

Tårtmuggar, brickor, konstmaterial, Borgå-kassar och spelkort.
Kontakta taidekoulu@porvoo.fi eller ring ‪0400 880 526


Konstskolans verkstäder 2020-2021

I media och bildkonstverkstaden kombineras traditionella och digitaliska metoder och redskap i bildskapandet.

Verkstadens innehåll:

 • teckning och målning
 • video och fotografering
 • bildbehandling
 • editering
 • animation

Designverkstad - keramik, formgivning, arkitektur och textil-och kläddesign. I designverkstadens verksamhet ingår det både planering och förverkligandet av produkten.

Verkstadens innehåll:

 • planering och förverkligande av produkter och föremål
 • bygge av miniatyrmodeller
 • teckning och målning
 • lerarbete och glasarbete
 • fotografering

I bildkonstverkstaden arbetar vi med traditionella tekniker och redskap

Verkstadens innehåll:

 • teckning och målning
 • grafik
 • skulptur
 • blandteknik
 • miljö-och stadskonst
 • konsthistoria
 • utställningsbesök

Borgå konstskola kommer att skicka hemuppgifter till konstskolans och bildkonstmusiklekis elever under kommande fyra veckorna via nätet. Ifall du inte fått epost av din lärare så kan du kontakta direkt läraren.

Lärarnas kontaktuppgifter finns på konstskolans hemsida.


Konstskolans kalender 2020

Beställ konstskolans kalender till gåva eller åt dig själv. Färger: jade, skogs grön, choklad och vanilj. Beställningar taidekoulu@porvoo.fi med färgönskemål och leveransaddress. Kalenderns bilder är gjorda av konstskolans elever, den visuella planeringen Anna Stolzmanns. 

Pris 25€ + postavgift 4€. Kalendern kan köpas också från Putinki, Papershop, Xmas Garage och Nide i Helsingfors och från Kulturhuset Grand, Bohemia, Finform  och Borgå konstskola i Borgå.