Dessa kan även intressera dig

Konstprogram för västra åstranden

Syftet med programmet är att göra konst till en del av stadsbyggandet. I konstprogrammet lyfter man fram platser för konst och de viktigaste projekten, det vill säga de platser på västra åstranden där man speciellt vill placera konst.

I programmet fastställs bland annat finansieringsmodellen för konstprojekt, vem som ska genomföra projekten och vilka uppgifter de ansvarar för, samt en processbeskrivning för konstanskaffning som omfattar allt från projektstart till skiss- och uppdragsskedet samt uppgifter i anslutning till ibruktagandet och eventuellt underhåll. I konstprogrammet beskrivs också hur man väljer konstnärer för olika projekt.