Konstobjekt vid Alexandersbågen på västra åstranden väckte intresse