Konstikas

Eftermiddagsverksamhet i enlighet med konstskolans läroplan. Som undervisningsspråk används konstens språk, barnet använder sitt eget modersmål och blir förstått. 

Mål 

  • Att garantera barnen en trygg eftermiddag 
  • Att barnen får uppleva känslan av att lyckas 
  • Att erbjuda barnen en möjlighet att knyta nya sociala kontakter 
  • Att erbjuda uppfriskande och utvecklande verksamhet 
  • Att ge en möjlighet till vila 

Vi leker, rör på oss, vistar utomhus, gör utflykter, gör konst, läser, vilar, gör läxor och äter mellanmål. 

I verksamheten beaktar vi barnens önskemål.  

Barnen i Konstikas


Bästa föräldrar!

Konstikas har börjat väldigt bra. Kom ihåg att vänta utanför när ni hämtar barnet. Vi kommer ut om ni vill diskutera och ni får gärna ringa för längre samtal kl. 9-12. Om barnet har milda influensasymptom är det bättre att vara hemma för att undvika risken för infektion.

Augusti-räkningarna är snart på väg. När det finns mer än tio eftisdagar, enligt stadsregel, debiterar vi hela månadsavgiften.

Trevlig höst!


Ta kontakt!

Ansvarig eftisledare Jonas Blomqvist 040 546 9017 kl. 9.00-12.00.

Konstikas 040 489 1882 kl. 12.00-17.00 brådskande ärenden, anmälningar gällande barnets vistelsetider samt frånvaro per sms.

Konstskolans kansli 040 352 7004 kl. 10.00-16.00 fakturering, allmänna ärenden samt feedback.

Kansliet är öppet mån-fre kl. 10.00-16.00 – personligt besök välkomnas!