Konstikas

Eftermiddagsverksamhet i enlighet med konstskolans läroplan. Som undervisningsspråk används konstens språk, barnet använder sitt eget modersmål och blir förstått. 

Mål 

  • Att garantera barnen en trygg eftermiddag 
  • Att barnen får uppleva känslan av att lyckas 
  • Att erbjuda barnen en möjlighet att knyta nya sociala kontakter 
  • Att erbjuda uppfriskande och utvecklande verksamhet 
  • Att ge en möjlighet till vila 

Vi leker, rör på oss, vistar utomhus, gör utflykter, gör konst, bakar, läser, vilar, gör läxor och äter mellanmål. 

I verksamheten beaktar vi barnens önskemål.  

Barnen i Konstikas


Borgå stad informerar 14.3.2020

Grundläggande undervisningens och Borgå konstskolas eftermiddagsverksamhet avbryts tills vidare

Borgå stads ledningsgrupp under undantagsförhållanden har beslutat avbryta också grundundervisningens eftermiddagsverksamhet tills vidare från och med måndagen den 16 mars. Det här gäller alla eftermiddagsklubbar som olika föreningar, Borgå konstskola och Porvoon suomalainen seurakunta ordnar.

Avbrytandet av eftermiddagsverksamheten är en del av den omfattande åtgärdshelhet med vilken Borgå stad strävar efter att bromsa coronavirusets framfart.


Anmäl dig till Sommarkonstikas!

Vi börjar den åttonde sommaren i Sommarkonstikas på måndag 1.6. Veckorna är 23, 24 och 25 i juni, vecka 31 i juli och 32 i augusti.

Personalen under lägerveckorna består av bekanta och nya ansikten både bland ledare, lärare och kökspersonal.
Temat är ”Sommaren i Katthult”. Vi jobbar i konstskolan, på gården, ute i gränderna, samt i skog och mark kring staden. Det blir också lek, bollspel, vila och god mat.

Pris 1 vecka 95€, 2 veckor 180€, 3 veckor 255€, 4 veckor 320€ och 5 veckor 375€.

Anmälningar per e-post konstikas@porvoo.fi
Info koordinator Jonas Blomqvist 040 5469017


Anmälningen till Konstikas börjar 16.1

Anmälningen i eftermiddagsverksamhet Konstikas börjar 16.1. Skynda dig, platserna fylls i anmälningsordning. Anmälningar per e-post konstikas@porvoo.fi. Mera info koordinator Jonas Blomqvist 040 546 9017.

Sommarkonstikasveckor har vi inkommande sommar fem. Mera info om sommarverksamheten och dess tema ger vi i slutet av februari.


Ta kontakt!

Konstikas koordinator Jonas Blomqvist 040 546 9017 kl. 7.30-17.00.

Konstikas 040 489 1882 kl. 7.30-17.00 brådskande ärenden, anmälningar gällande barnets vistelsetider samt frånvaro per sms.

Konstskolans kansli 040 352 7004 kl. 10-16 fakturering, allmänna ärenden samt feedback.

Kansliet är öppet mån-fre kl. 10-16 –personligt besök välkomnas!