Konstikas

Eftermiddagsverksamhet i enlighet med konstskolans läroplan. Som undervisningsspråk används konstens språk, barnet använder sitt eget modersmål och blir förstått. 

Mål 

  • Att garantera barnen en trygg eftermiddag 
  • Att barnen får uppleva känslan av att lyckas 
  • Att erbjuda barnen en möjlighet att knyta nya sociala kontakter 
  • Att erbjuda uppfriskande och utvecklande verksamhet 
  • Att ge en möjlighet till vila 

Vi leker, rör på oss, vistar utomhus, gör utflykter, gör konst, bakar, läser, vilar, gör läxor och äter mellanmål. 

I verksamheten beaktar vi barnens önskemål.  

Barnen i Konstikas


Borgå stad informerar 14.3.2020

Grundläggande undervisningens och Borgå konstskolas eftermiddagsverksamhet avbryts tills vidare

Borgå stads ledningsgrupp under undantagsförhållanden har beslutat avbryta också grundundervisningens eftermiddagsverksamhet tills vidare från och med måndagen den 16 mars. Det här gäller alla eftermiddagsklubbar som olika föreningar, Borgå konstskola och Porvoon suomalainen seurakunta ordnar.

Avbrytandet av eftermiddagsverksamheten är en del av den omfattande åtgärdshelhet med vilken Borgå stad strävar efter att bromsa coronavirusets framfart.


Ta kontakt!

Konstikas koordinator Jonas Blomqvist 040 546 9017 kl. 7.30-17.00.

Konstikas 040 489 1882 kl. 7.30-17.00 brådskande ärenden, anmälningar gällande barnets vistelsetider samt frånvaro per sms.

Konstskolans kansli 040 352 7004 kl. 10-16 fakturering, allmänna ärenden samt feedback.

Kansliet är öppet mån-fre kl. 10-16 –personligt besök välkomnas!