Konstikas

Eftermiddagsverksamhet i enlighet med konstskolans läroplan. Som undervisningsspråk används konstens språk, barnet använder sitt eget modersmål och blir förstått. 

Mål 

  • Att garantera barnen en trygg eftermiddag 
  • Att barnen får uppleva känslan av att lyckas 
  • Att erbjuda barnen en möjlighet att knyta nya sociala kontakter 
  • Att erbjuda uppfriskande och utvecklande verksamhet 
  • Att ge en möjlighet till vila 

Vi leker, rör på oss, vistar utomhus, gör utflykter, gör konst, bakar, läser, vilar, gör läxor och äter mellanmål. 

I verksamheten beaktar vi barnens önskemål.  

Barnen i Konstikas


Anmäl dig till Sommarkonstikas!

Vi börjar den åttonde sommaren i Sommarkonstikas på måndag 1.6. Veckorna är 23, 24 och 25 i juni, vecka 31 i juli och 32 i augusti.

Personalen under lägerveckorna består av bekanta och nya ansikten både bland ledare, lärare och kökspersonal.
Temat är ”Sommaren i Katthult”. Vi jobbar i konstskolan, på gården, ute i gränderna, samt i skog och mark kring staden. Det blir också lek, bollspel, vila och god mat.

Pris 1 vecka 95€, 2 veckor 180€, 3 veckor 255€, 4 veckor 320€ och 5 veckor 375€.

Anmälningar per e-post konstikas@porvoo.fi
Info koordinator Jonas Blomqvist 040 5469017


Anmälningen till Konstikas börjar 16.1

Anmälningen i eftermiddagsverksamhet Konstikas börjar 16.1. Skynda dig, platserna fylls i anmälningsordning. Anmälningar per e-post konstikas@porvoo.fi. Mera info koordinator Jonas Blomqvist 040 546 9017.

Sommarkonstikasveckor har vi inkommande sommar fem. Mera info om sommarverksamheten och dess tema ger vi i slutet av februari.


Ta kontakt!

Konstikas koordinator Jonas Blomqvist 040 546 9017 kl. 7.30-17.00.

Konstikas 040 489 1882 kl. 7.30-17.00 brådskande ärenden, anmälningar gällande barnets vistelsetider samt frånvaro per sms.

Konstskolans kansli 040 352 7004 kl. 10-16 fakturering, allmänna ärenden samt feedback.

Kansliet är öppet mån-fre kl. 10-16 –personligt besök välkomnas!