Konsthallen fylls av målningar vars berättelser går åt många håll – I Galleri Fika visas utställningen Vulkan