Konst

Bildkonstveckor för småbarn i åldern 1–6 år

Under bildkonstveckorna fördjupar vi oss i bildkonstens grundelement: färger och former. De mångfacetterade verkstäderna har sin tyngdpunkt i gestaltning, erfarenhet och experiment.

Arbetet kan planeras även från gruppens eget tema eller behov. Verkstäderna förverkligas enligt beställarens behov i daghemmet eller i konstskolans utrymmen.
Som material kan användas daghemmets eller konstskolans material. I fall vi använder daghemmets material gör vi ett idé- och konsultationsbesök i daghemmet före verkstäderna.

Bildkonstverkstäderna för läsåret 2019–2020 äger rum:
• finskspråkiga daghemmen: Maj 2020 13.5–19.5.
Reserveringar: irina.sorsa@porvoo.fi
• svenskspråkiga daghemmen: Maj 2020 13.5–19.5.
Reserveringar: kirsi.fredriksson @porvoo.fi
• Verkstädernas längd: 1–2 åringar ca 30 min. 3–4 åringar 45min, 5–6 åringar 60 min.

Borgå konstskola