Konditionsundersökningen i Huktis daghem är färdig