Konditionsundersökningen i Estbacka daghem är färdig