Konditionsundersökningen i Albert Edelfeltlin koulu har blivit färdig