Konditionsundersökningen av Gammelbacka skola är klar