Konditionsundersökningarna av Epoon koulu, Ilolan koulu och Sannäs skola blev färdiga