Konditionsgranskning på Kvarnbackens vattentorn 5.5.