Konditionsgranskning av vattenrör utförs på områden mellan Östermalm och Jonasbacken under tiden 28.8 - 30.8.