Konditionen av Bjurböle daghem och Karsby daghem har undersökts