Konceptutvecklingen för Kokon idrottscentrum inleddes