Kompletterande och förebyggande utkomststöd

Så här ansöker du om utkomststöd på webben

Till ansökan bör alltid bifogas de senaste kontoutdragen.

Kompletterande utkomststöd kan du söka efter att du sökt grundläggande utkomststöd från Fpa. Ansökningarna behandlas i ankomstordning. Bli och vänta på ditt beslut.


Grundläggande utkomststöd söker du från Fpa

FPA:s nummer för utkomststöd är 020 692 207

FPA: Så här ansöker du om grundläggande utkomststöd

FPA: för vilka utgifter kan man få grundläggande utkomststöd?

Kommunens socialtjänster kan även i  fortsättningen bevilja kompletterande utkomststöd för sådana särskilda utgifter som det grundläggande utkomststödet från FPA inte täcker. Om du önskar söka kompletterande utkomststöd från kommunen bör du först söka grundläggande utkomststöd från FPA.

Du har rätt att få utkomststöd när dina eller din familjs inkomster eller tillgångar inte räcker till för att täcka skäliga levnadskostnader. Utkomsstödet är den förmån som beviljas i sista hand för dem som råkat i ekonomiska svårigheter. Stödet är avsett att vara tillfällig hjälp eller ett komplement till andra inkomster och förmåner.

Kommunen kan bevilja kompletterande och förebyggande utkomststöd

Om du har särskilda utgifter som inte beaktas i det grundläggande utkomststödet, kan kommunen enligt sitt omdöme bevilja kompletterande utkomststöd eller förebyggande utkomststöd. 

Dessutom kan kommunerna bevilja förebyggande utkomststöd enligt grunder som de själva bestämmer med stöd av lagen om utkomststöd. Syftet med förebyggande utkomststöd är att främja personens och familjens förmåga att klara sig på egen hand och att förebygga utslagning.
Förebyggande utkomststöd kan beviljas till exempel för att lindra svårigheter till följd av överskuldsättning eller en plötsligt försämrad ekonomisk ställning.