Kommuntillägg för sysselsättning och en plan för mentalvårds- och missbruksarbete går till behandling i nämnden