Kommuninvånarnas trygghetskänsla är fortfarande bra i östra Nyland