Kommuninvånarna i östra Nyland upplever att tryggheten är bra