Kommunförsök med sysselsättning

Kommunförsöken med sysselsättning började 1.3.2021 och slutar 30.6.2023. Under försöket överförs statens bestämda uppgifter hos arbets- och näringsförvaltningskontoren som kommunernas uppgifter. Borgå deltar i kommunförsöket. 

Målet med kommunförsöket med sysselsättning är att allt effektivare främja sysselsättningen hos de arbetslösa arbetssökandena och tillträdet för utbildning eller andra tjänster, samt ge kompetent arbetskraft tillgång till nya lösningar. Försöken möjliggör allt bättre de anpassade sysselsättnings-, social- och hälsovårdstjänsterna för kundens bästa. 

TE-byrån vägleder kunderna vidare

Under försöket anmäler sig den arbetssökande normalt till TE-byrån, som vägleder kunderna som tillhör kretsen för kommunförsöket till kommunen. Kundrelationen pågår genom hela kommunförsöket.

Kommunens tjänster finns till alla kunders förfogande inom kommunförsöket och man kan även fortfarande direkt söka sig till dem. Kommunens tjänster finns även tillgängliga för TE-byråns kunder som inte är kunder i kommunförsöket.

På Arbets- och näringsministeriets sidor finns alla kommuner som deltar i kommunförsöket med sysselsättning.

Har du några frågor?

Vänligen kolla vanliga frågor om du behöver mer information om kommunförsöket med sysselsättning.

Kunbrev

Läs instruktionerna i vårt kundbrev.