Kommunförsök med sysselsättning

Kommunförsöken med sysselsättning börjar 1.3.2021 och slutar 30.6.2023. Under försöket överförs statens bestämda uppgifter hos arbets- och näringsförvaltningskontoren som kommunernas uppgifter. Borgå deltar i kommunförsöket. 

Målet med kommunförsöket med sysselsättning är att allt effektivare främja sysselsättningen hos de arbetslösa arbetssökandena och tillträdet för utbildning eller andra tjänster, samt ge kompetent arbetskraft tillgång till nya lösningar. Försöken möjliggör allt bättre de anpassade sysselsättnings-, social- och hälsovårdstjänsterna för kundens bästa. 

Alla borgåbor är kunder i kommunförsöket om de:

  1. är arbetslösa arbetssökande, sysselsatta och deltar i tjänster som befrämjar sysselsättning, som inte är berättigade till inkomstrelaterad dagpenning
  2. är under 30 år fyllda oberoende om de får arbetsmarknadsstöd, kontant arbetsmarknadsstöd eller inkomstrelaterad dagpenning
  3. har ett främmande språk eller är invandrare oberoende av förmån gällande ålder och arbetslöshet.

TE-byrån vägleder kunderna vidare

TE-byrån meddelar alla övergående kunder med ett personligt brev om övergången. Övergången orsakar inga åtgärder. 

Under försöket anmäler sig den arbetssökande normalt till TE-byrån, som vägleder kunderna som tillhör kretsen för kommunförsöket till kommunen. Kundrelationen pågår genom hela kommunförsöket.

En personlig jobbcoach som stöd för arbetssökningen

Under kommunförsöket får kunden en personlig jobbcoach som vägleder hen framåt till tjänsterna. Kommunens tjänster finns till alla kunders förfogande inom kommunförsöket och man kan även fortfarande direkt söka sig till dem. Kommunens tjänster finns även tillgängliga för TE-byråns kunder som inte är kunder i kommunförsöket.

Gällande kunderna som övergår till kommunförsöket förblir några uppgifter, så som utlåtanden gällande utkomstskyddet för arbetslösa, kvar hos TE-byrån som de sköter.

Hur anmäler jag mig som arbetssökande? 

Arbetssökningen börjar med att man anmäler sig till TE-byrån via Mina e-tjänster, där du styrs till kund för kommunförsöket. 

Anmäl alltid eventuella förändringar via Mina e-tjänster:

  • om dina kontaktuppgifter eller din situation ändrar, att du t.ex. börjar jobba eller studera
  • om du vill lämna en kontaktbegäran till din egen medarbetare

Anmäl dig som arbetssökande (blankett)

Vad händer om jag under försöket flyttar till en annan kommun?

Flera kommuner deltar i kommunförsöket med sysselsättning. Om du flyttar till en kommun som inte deltar i kommunförsöket med sysselsättning, överförs din kundrelation till TE-byrån. I övrigt övergår du som kund för kommunförsöket med sysselsättning i den nya hemkommunen.

På Arbets- och näringsministeriets sidor finns alla kommuner som deltar i kommunförsöket med sysselsättning.