Kommentarer lämnades om utkastet till skötsel- och nyttjandeplan för nationalstadsparken