Kom och bekanta dig med familjecentret i Gammelbacka den 1 mars