Skip to content

Kom med och utveckla Gammelbacka centrum!

.

Planläggning av Gammelbacka centrum inleds snart. Arbetet börjar med gemensamma verkstäder, till vilka lokala invånare, föreningar och företag är inbjudna tillsammans med stadsplanerare och planläggningsarkitekter.

Gammelbacka 2027-verkstäderna siktar på en allsidig utveckling av området. Delområden för utvecklingsarbetet är områdets allmänna struktur, service, byggande och hur man rör sig i området.  

Verkstäderna arrangeras i Gammelbacka bibliotek (adress Centrumplatsen 1), och inträdet är fritt. Verkstädernas arbete kan följas på webben här: www.gb2027.fi/

  • Tis. 16.5 kl. 18.15–20. Framtid: den gemensamma planeringen börjar under karnevaltiden.
  • Tors. 18.5 kl. 17–20 Service och fritid: vi planerar bästa möjliga service för området.
  • Tis. 23.5 kl. 17–20 Modell för centrumområdet: vi skapar ramarna för en framtida modell för centrumområdet.
  • Lör. 27.5 kl. 17–19 Final, dvs. presentation av planerna  

Verkstäderna är en del av Gammelbackaprojektet, vars mål är att förbättra boendetrivseln, invånarnas livskvalitet samt den fysiska och sociala miljön. Projektet ordnar diverse verksamhet i Gammelbacka, bl.a. Välfärdscentrets tjänster.

Mera information om Gammelbackaprojektet

Mera information om planläggningen av Gammelbacka centrum och om verkstäderna: 

Stadsplaneringschef Eero Löytönen tfn 040 528 4841, eero.loytonen@porvoo.fi
Projektchef Juha Simola, Bcklight Oy, tfn 050 5555 818, juha.simola@bcklight.com

12.5.2017 10:08

Categories: Planläggning Familje- och socialtjänster