Kollektivtrafiken och servicelinjen

Kollektivtrafiken

 • servicen sköts av trafikföretag
 • Nylands ELY-central har tillsammans med staden köpt enskilda kompletterande turer
 • tidtabellerna finns till exempel på Matkahuoltos webbplats
 • Information angående regionbiljetten i Östranyland och hur den används fås från Matkahuolto
 • Tidtabeller i sammandrag

Sommarbussen Rinkeli

Rinkeli har slutat trafikera för den här sommaren.

Byaskjussen

Busstrafik i riktning mot Karsby

 • Under arbetsdagar körs bussturer via Saxby, Torasbacka och Karsby vidare till Askola och Pukkila. På kvällen körs en tur som startar kl. 20.30 från Borgå. Noggrannare information får du från Matkahuoltos sidor.

HRT:s månadsbiljett för Borgåbor

Biljetter och priser för HRT-områdets kranskommuners kollektivtrafikbiljetter

HRT-områdets biljetter får nya zoner den 27.4. Borgåbor kan fortsättningsvisköpa de förnyade månadsbiljetterna. Mera information angående förnyelsen hittar du här.

Busstationen

 • är en livlig mötesplats
 • passeras dagligen av cirka 5 000 passagerare
 • är landets fjärde livligaste i nationell jämförelse

Anslutningsparkering

 • Vid Västra Mannerheimleden vid Ensbacka.
 • I närheten av Drägsbyvägens anslutning vid landsväg 170.

Servicelinjen

 • Telefonnumret till servicelinjen är 040 483 8838.
 • Tjänsten är i första hand avsedd för rörelsehindrade och äldre.
 • Trafikant är Oy Kaj Forsblom Ab.
 • Servicelinjen har en hållplats framför busstationsbyggnadens östra gavel.
 • På morgonen och eftermiddagen kan servicelinjen beställas för färder inom en sex kilometers radie i centrumområdet. Då betjänas även de boende vid Brandbackens servicecenter.
 • Ungefär kl. 9–14 trafikerar servicelinjen längre rutter till byarna enligt tidtabell.
 • Avtala skjutsen med servicelinjen med föraren senast dagen före.
 • Bilen är en låggolvsmodell och har plats för två rullstolar.
 • Resan kan betalas antingen med enkelbiljett enligt normal busstaxa, med trafikantens eget resekort eller Matkahuoltos årskort.