Kollektivtrafiken och servicelinjen

Ändringar i busstrafiken på grund av coronaviruset

Bussturer dras in på grund av coronaviruset. Ytterligare information finns på adressen: www.matkahuolto.fi och på trafikföretagens egna sidor.


Kollektivtrafiken

 • servicen sköts av trafikföretag
 • Nylands ELY-central har tillsammans med staden köpt några kompletterande turer
 • tidtabellerna finns till exempel på Matkahuoltos webbplats

HRT:s månadsbiljett för Borgåbor

Biljetter och priser för HRT-områdets kranskommuners kollektivtrafikbiljetter

Busstationen

 • är en livlig mötesplats
 • passeras dagligen av cirka 5 000 passagerare
 • är landets fjärde livligaste i nationell jämförelse
 • Matkahuoltos betjäningspunkt finns på Fredsgatan

Anslutningsparkering

 • Vid Västra Mannerheimleden vid Ensbacka.
 • I närheten av Drägsbyvägens anslutning vid landsväg 170.
 • Vårbergavägens och Havsvindsvägens korsning, cirka 15 kundplatser

Servicelinjen

 • Telefonnumret till servicelinjen är 040 483 8838.
 • Tjänsten är i första hand avsedd för rörelsehindrade och äldre.
 • Trafikant är Oy Kaj Forsblom Ab.
 • Servicelinjen har en hållplats framför busstationsbyggnadens östra gavel.
 • På morgonen och eftermiddagen kan servicelinjen beställas för färder inom en sex kilometers radie i centrumområdet. Då betjänas även de boende vid Wilhelmiinas servicecenter.
 • Ungefär kl. 9–14 trafikerar servicelinjen längre rutter till byarna enligt tidtabell.
 • Avtala skjutsen med servicelinjen med föraren senast dagen före.
 • Bilen är en låggolvsmodell och har plats för två rullstolar.
 • Resan kan betalas antingen med enkelbiljett enligt normal busstaxa, med trafikantens eget resekort eller Matkahuoltos årskort.