Kollektivtrafiken och servicelinjen

Ändringar i busstrafiken på grund av coronaviruset

Bussturer dras in på grund av coronaviruset. Ytterligare information finns på adressen: www.matkahuolto.fi och på trafikföretagens egna sidor, bland annat:

Porvoon liikenne

Oy Håkan Eriksson Ab

Savonlinja

Kaj Forsblom Oy

Onnibus

Pukkilan liikenne


Kollektivtrafiken

 • servicen sköts av trafikföretag
 • Nylands ELY-central har tillsammans med staden köpt enskilda kompletterande turer
 • tidtabellerna finns till exempel på Matkahuoltos webbplats
 • Information angående regionbiljetten i Östranyland och hur den används fås från Matkahuolto
 • Tidtabeller i sammandrag

HRT:s månadsbiljett för Borgåbor

Biljetter och priser för HRT-områdets kranskommuners kollektivtrafikbiljetter

HRT-områdets biljetter får nya zoner den 27.4. Borgåbor kan fortsättningsvisköpa de förnyade månadsbiljetterna. Mera information angående förnyelsen hittar du här.

Busstationen

 • är en livlig mötesplats
 • passeras dagligen av cirka 5 000 passagerare
 • är landets fjärde livligaste i nationell jämförelse
 • Matkahuollos betjäningspunkt finns på Fredsgatan
 • Matkahuollos gamla byggnad rivs under våren 2020

Anslutningsparkering

 • Vid Västra Mannerheimleden vid Ensbacka.
 • I närheten av Drägsbyvägens anslutning vid landsväg 170.

Servicelinjen

 • Telefonnumret till servicelinjen är 040 483 8838.
 • Tjänsten är i första hand avsedd för rörelsehindrade och äldre.
 • Trafikant är Oy Kaj Forsblom Ab.
 • Servicelinjen har en hållplats framför busstationsbyggnadens östra gavel.
 • På morgonen och eftermiddagen kan servicelinjen beställas för färder inom en sex kilometers radie i centrumområdet. Då betjänas även de boende vid Brandbackens servicecenter.
 • Ungefär kl. 9–14 trafikerar servicelinjen längre rutter till byarna enligt tidtabell.
 • Avtala skjutsen med servicelinjen med föraren senast dagen före.
 • Bilen är en låggolvsmodell och har plats för två rullstolar.
 • Resan kan betalas antingen med enkelbiljett enligt normal busstaxa, med trafikantens eget resekort eller Matkahuoltos årskort.